Szybkość komunikacji oraz wiedzy jaką można uzyskać w krótkim czasie przyczyniły się do globalnego postępu, powstawania nowych branży oraz kierunków rozszerzenia usług i produktów dostępnych dla każdej osoby na świecie. Dzielą nas tysiące kilometrów, lecz dzięki internetowemu łączu w szybkiej chwili wiemy co dzieje się na innym kontynencie.