Nad rozwojem internetu światowi naukowcy pracowali już od końca lat 60. XX wieku, kolejne dekady przynosiły dalsze sukcesy rozwoju technologii informatycznej. Na podstawie przeprowadzonych badań udoskonalono sieć w taki sposób, aby przynosiła jak najwięcej korzyści dla jej użytkowników.